Przedszkole Samorządowe Nr 1 - Nauka przez zabawę

Celem ćwiczeń oddechowych jest pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej oraz zapobieganie mówieniu na wdechu. Nieprawidłowe oddychanie wpływa niekorzystnie na wymowę, W ramach zajęć logopedcznych dzieci  z grupy 3-latków ,,A'' wykonały śniegowe kule  w których wiruje śnieg. Zabawy ze słomką i sztucznym śniegiem sprawiły dzieciom dużo radości.

Monika Jewdokimow