Ciągłe starania o przywrócenie połączenia kolejowego do Gołdapi

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto spotkał się 9 grudnia z Panią Senator Małgorzatą Kopiczko oraz Panem Andrzejem Derą Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Omawiano możliwości reaktywowania połączenia kolejowego z naszym miastem. W spotkaniu zorganizowanym w Gołdapi uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy, którzy są bardzo zainteresowani ewentualną możliwością transportu towarów koleją. Władze naszego miasta czynią intensywne starania by przywrócić ruch kolejowy na odcinku Ełk - Olecko - Gołdap skutecznie angażując samorządowców z obszaru EGO, a także władze wojewódzkie i parlamentarzystów z naszego regionu.