Umowa na kolejną inwestycję podpisana

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał dziś umowę z wykonawcą na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi osiedlowej żwirowej w Babkach". Wartość brutto inwestycji to 178 627,44 złotych. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości ok. 200 m o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego.