"Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry"

Zastępca Burmistrza Gołdapi Jacek Antoni Morzy podpisał dzisiaj umowę na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry". Dofinansowanie w wysokości 50% pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość brutto inwestycji to 2 043 834,41 złotych.