Europejski Dzień Języków w SP3

Uczniowie  Szkoły  Podstawowej nr 3  po raz drugi obchodzili Europejski Dzień Języków – międzynarodowe święto  celebrowane w całej Europie. Celem akcji jest zachęcanie Europejczyków do uczenia się  języków obcych przez całe życie jak również propagowanie  różnorodności  językowej i kulturowej Europy. Uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie na najciekawszy plakat klasowy przedstawiający jedno z wylosowanych państw, poznawali ciekawostki językowe, sposoby witania się i przedstawiania w różnych językach europejskich oraz uczyli się liczenia do 5. Uczestniczyli również w wirtualnych wycieczkach do stolic europejskich, a w młodszych klasach słuchali bajek w języku angielskim.

Samorząd  Uczniowski