Żywa lekcja historii w Piątce

13 listopada 2019 roku uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich uczestniczyli w żywej lekcji historii. Głównym celem przedstawienia było wyjaśnienie i zrozumienie  pojęcia „faszyzm” oraz przedstawienie najważniejszych wydarzeń z II wojny światowej. Aktorzy starali się się przybliżyć młodym odbiorcom dzieje naszych przodków.

Podczas zajęć młodzież mogła obejrzeć kolekcję replik broni używanych przez żołnierzy.  Chętni uczniowie mieli możliwość przymierzenia prawdziwego munduru żołnierskiego sprzed kilkudziesięciu lat, a pozostali  wysłuchali z uwagą nazw poszczególnych jego elementów. Obejrzenie spektaklu dało dzieciom i młodzieży możliwość bliższego zetknięcia się z historią znaną dotychczas tylko z podręczników. Żywa lekcja historii wszystkim bardzo się podobała, zwłaszcza, że całość była prowadzona w humorystyczny sposób.

Nauczyciel historii  W. Werner -Wysocka