Dobiega końca rozbudowa Promenady Zdrojowej.

Trwają ostatnie prace porządkowe. Ciąg komunikacyjny połączył ,,Osiedle pod Lasem" z dzielnicą uzdrowiskową. Koszt rozbudowy promenady to 2 200 000,00 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu ,,Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap" , na który Gmina Gołdap pozyskała 60 % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Cały czas postępują prace związane z budową Zakładu Przyrodoleczniczego, który gotowy będzie w pierwszej połowie 2020 roku.