Spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie na szkolenia oraz rozwój MŚP"

Ramowy program spotkania

„Fundusze Europejskie na szkolenia oraz rozwój MŚP”

Termin:

15 listopada 2019 r.

Miejsce spotkania:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku,
ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk

Godziny

Zakres ramowy spotkania

10:00 – 10:15

Rejestracja uczestników spotkania

10:15 – 10:30

Wprowadzenie w tematykę spotkania.

Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

10:30 – 11:00

 

Refundacja szkoleń i doradztwa dla właścicieli firm i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych RPO WiM 2014-2020

 

11.00 – 11.30

Refundacja kosztów usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w ramach projektu „Akademia menadżera”

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 12:30

Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie - pożyczki na rozwój firmy w ramach RPO WiM 2014-2020

12:30 – 13:00

Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania

 

Formularz_zgloszeniowy.docx