Konkurs ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2019 „Ja za 20 lat”

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie od wielu lat    realizuje ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu. Materiały edukacyjne do niej sfinansowane zostały przez Gminę Gołdap, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019. Hasło przewodnie tegorocznej kampanii brzmi – „Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”. Każdego roku w ramach kampanii, nasza szkoła bierze udział w konkursie zaproponowanym przez organizatorów. Tegoroczny konkurs plastyczno – literacki nosił tytuł „Ja za 20 lat”. Uczestniczyli w nim uczniowie od klasy III do VII klasy szkoły podstawowej. Wykonane przez uczniów prace przesłano do organizatorów kampanii. Jak co roku, także i w tym nasi uczniowie zostali nagrodzeni. Tym razem z biura kampanii nadesłano nagrody aż dla ośmiu uczniów, a wręczył je Burmistrz Gołdapi, pan Tomasz Rafał Luto na uroczystym apelu, podsumowującym coroczną kampanię „Tydzień dobrego chleba”.  Nagrody otrzymali: Justyna Ćwik – klasa VII, Magdalena Kliniewska – klasa VII,  Oliwia Klimko – klasa VII, Maciej Angielczyk – klasa Vb, Roksana Maczuga – klasa Vb, Konrad Nadolny – klasa Vb, Igor Protasiewicz – klasa Va, Szymon Szender – klasa Va. Szkolnym koordynatorem kampanii i konkursu jest pedagog szkolny Zofia Frydecka.

Zofia Frydecka