Nowy sprzęt dla OSP Górne i OSP Grabowo

29 października Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał umowę na dofinansowanie zakupu 10 kompletów ubrań bojowych i osprzętu wykorzystywanego przez strażaków ochotników podczas akcji ratunkowych. Zakupiony sprzęt do końca roku trafi do OSP Grabowo i OSP Górne. Dofinansowanie wynosi 27 927,90 zł i stanowi 99% wartości zakupów.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.