Ślubowanie na ucznia klasy I w Szkole Podstawowej nr 5