Dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Gołdapi informuje, że Gmina Gołdap zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Gołdap, zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego, w terminie do 25.10.2019 r.

Druk wniosku  można pobrać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub w pokoju nr 25 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Gołdap ogłosi w 2020 r. przetarg i ustali zasady zbierania, transportu i zagospodarowania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dofinansowanie do 1 tony odpadów wynosi 500 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gołdap, pokój nr 25 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 87 615 60 23