Nagroda Główna w konkursie "Pro Warmia i Mazury 2019"

Główna nagroda podczas IX Festiwalu Gospodarczego Warmii i Mazur w kategorii "promocja ogólna" przyznana Gołdapi za projekt "Gołdap Mazurski Zdrój. Regeneracja Przygodą". Złożony przez FRRG projekt dotyczył cyklu działań promocyjnych. Jesteśmy dumni! Cieszymy się! Dziękujemy wszystkim za współpracę!
https://uzdrowiskogoldap.pl/