Pierwszoklasiści z SP 1 są już pełnoprawnymi uczniami