Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał umowę o dofinansowanie projektu

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał dziś umowę o dofinansowanie projektu "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap". Gmina Gołdap pozyskała środki z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 391 560,00 zł, w tym 351 526,00 zł stanowią środki europejskie, 40 034,00 zł dotacja celowa z budżetu krajowego. Łącznie pozyskane dofinansowanie wynosi 94,68 % wartości projektu.