Gmina Gołdap pozyskała dofinansowanie na kolejne inwestycje

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał dziś 2 umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim o dofinansowaniu następujących zadań:

- Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Gołdapi

- Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry.

Dofinansowanie w wysokości 2 718 557,49 zł, co stanowi 50% planowanych kosztów inwestycji, pochodzić będzie ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.