Inwentaryzacja barszczu kaukaskiego

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi zbiera informacje w celu zinwentaryzowania stanowisk barszczy kaukaskich, dzięki czemu wie jaka jest skala problemu i gdzie znajdują się największe ogniska tych inwazyjnych roślin.
Od 2017 roku Gmina Gołdap na usuwanie barszczy kaukaskich pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 130 500,00 zł.
Barszcze kaukaskie to niezwykle inwazyjne rośliny sprowadzone do Polski  w połowie XX wieku jako ozdobne, miododajne, mogące stanowić pokarm dla zwierząt hodowlanych. Okazało się jednak, że są to agresywna rośliny inwazyjne, niezwykle trudne do zwalczenia. Powodują degradację środowiska przyrodniczego i ograniczają dostępność terenu. We wszystkich częściach rośliny, w tym we włoskach gruczołowych na łodygach i w liściach oraz w korzeniach, znajduje się olejek eteryczny zawierający m.in. związki kumarynowe. Sok wydzielany przez świeże rośliny wywołuje zmiany skórne. Barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na terenie Polski. Najwyższa Izba Kontroli badająca w 2019 roku prawidłowość i skuteczność zwalczania barszczy kaukaskich na terenie gminy Gołdap, oceniła pozytywnie działalność Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Walka z inwazją barszczy kaukaskich jest długotrwała. Najważniejsze jest aby nie dopuszczać do kolejnego wysiewania się roślin. Bank nasion znajdujący się w glebie ma zdolność kiełkowania nawet do 10 lat. Zachęcamy do informowania o stanowiskach barszczy kaukaskich pod nr tel. 87 616 60 23.