Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Trwają prace termomodernizacyjne budynków: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Realizacja zadania możliwa jest dzięki dotacji pozyskanej przez Gminę Gołdap w ramach RPO Warmia i Mazury Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;

oś priorytetowa Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00; Działanie RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków; Poddziałanie RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.  

Projekt termomodernizacji wpisany jest w Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gołdap. Stanowi również zadanie zawarte w Ponadlokalnym Programie Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego.  

Zakres prac:

a) Szkoła Podstawowa nr 3 (budynek główny):

 • prace rozbiórkowe,
 • ocieplenie ścian fundamentowych oraz nadziemia styropianem gr. 16 cm z wykonaniem elewacji, 
 • ocieplenie stropodachu celulozą o gr. 25 cm, 
 • wymiana pokrycia dachowego,
 • wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne antywandalowe.

b) Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • prace rozbiórkowe,
 • ocieplenie dachu budynku od strony ul. Jaćwieskiej nad pomieszczeniami biurowymi wełną mineralną gr. 25 cm,
 • ocieplenie posadzki w pomieszczeniach piwnicznych styropianem gr. 14 cm,
 • ocieplenie ścian fundamentowych oraz części ścian nadziemia styropianem gr. 14 cm,
 • wymiana części stolarki,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnicznych.  

Zadanie realizowane będzie do 30 listopada 2019 r. Wartość ogółem projektu to: 1 328 974,55 zł. Gmina Gołdap pozyskała dofinansowanie w kwocie: 1 076 336,49 zł.