Ruszyła przebudowa ulicy Spokojnej

20 sierpnia 2019 r.  została podpisana umowa na przebudowę ulicy Spokojnej w Gołdapi. Planowany koszt zadania inwestycyjnego to 446 707,82 zł.
Gmina Gołdap pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 210 000,00 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2019 r.