Zakończyły się konsultacje Programu współpracy Gminy Gołdap z NGO na rok 2020.

Informujemy, że zakończyły się konsultacje Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Poniżej przedstawiamy raport z konsultacji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  1. Raport (rozmiar pliku: 524.57 KB)