Zakończyły się konsultacje Wieloletniego programu współpracy Gminy Gołdap z NGO

Informujemy, że zakończyły się konsultacje Wieloletniego programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022.

Poniżej przedstawiamy raport z konsultacji.