KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Gołdap na osiedla.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 6 sierpnia do 14 sierpnia 2019 r.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnogminny.

Uwagi można składać na formularzu konsultacyjnym w formie elektronicznej na adres:pom@goldap.pl z dopiskiem "projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Gołdap na osiedla" lub w formie papierowej do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi.