KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie połączenia Osiedla 5 i Osiedla 6 w Osiedle 5.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 6 sierpnia do 14 sierpnia 2019 r.

Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnogminny.

Uwagi można składać na formularzu konsultacyjnym w formie elektronicznej na adres:pom@goldap.pl z dopiskiem "projekt uchwały w sprawie połączenia Osiedla 5 i Osiedla 6 w Osiedle 5" lub w formie papierowej do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi.