Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2

Gmina Gołdap realizuje projekt pt: ,, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi”.

Projekt obejmuje termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika położonej przy ul. Szkolnej 4 w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. 1 Maja 25 w Gołdapi.

Prace przewidziane są od lipca br. do września 2020 r. Wartość całego przedsięwzięcia to 4 795 885,13 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 3 854 562,43 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.