Rankingu dochodów JST 2018

Według najnowszego „Rankingu dochodów JST 2018”, ogłoszonego przez „Wspólnotę”, opracowanego przez prof. Pawła Swianiewicza i Julitę Łukomską z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Gołdap zajęła 84 miejsce wśród 267 miast powiatowych w Polsce.

Przy opracowywaniu powyższego Rankingu zamożności samorządów brano pod uwagę wielkość ich dochodów własnych oraz otrzymanych subwencji przypadających na jednego mieszkańca.

Nie uwzględniono w nim dotacji, w tym unijnych, w pozyskiwaniu których Gmina Gołdap od wielu lat jest w czołówce województwa warmińsko – mazurskiego. W ostatnim, publikowanym przez „Wspólnotę”, „Rankingu wykorzystywania środków europejskich przez samorządy w latach: 2014 – 2017” Gołdap zajęła 2 miejsce w województwie, a 32 w kraju.

Raport można przeczytać tutaj: http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/07_2019/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2018-ok.pdf