Burmistrz Gołdapi przekazał dziś dyrektorom gołdapskich szkół podstawowych sprzęt komputerowy

Z końcem czerwca gmina Gołdap zakończyła działania w ramach projektu „J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Do jego realizacji zakupiony został nowy sprzęt komputerowy – 24 laptopy, które przez kilka miesięcy służyły uczestnikom podczas szkoleń. W związku z ich zakończeniem Burmistrz Gołdapi, 12 lipca przekazał laptopy pięciu dyrektorom gołdapskich szkół podstawowych. Po pięć sztuk otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół w Grabowie, natomiast Szkoła Podstawowa w Pogorzeli otrzymała cztery sztuki. Szkoły te spełniały kryteria, aby otrzymać laptopy zakupione w ramach ww projektu.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Operatorem programu jest Fundacja LEGALNA KULTURA. Gmina otrzymała grant w wysokości 150 000,00 zł na realizację szkoleń dla mieszkańców Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w szczególności z terenu gminy Gołdap. W ramach projektu zrealizowano szkolenia dla 268 uczestników z siedmiu obszarów tematycznych.