Termomodernizacja budynków Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi oraz budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zostaną poddane termomodernizacji. Dzięki termomodernizacji budynek szkoły zyska nową elewację. Natomiast prace związane z budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej obejmować będą m.in. docieplenie ścian piwnic, posadzek, dachu budynku, a także zostanie wykonana mechaniczna wentylacja podpiwniczenia. Prace przewidziane są na drugi i trzeci kwartał roku. Wartość całego przedsięwzięcia to 1 328 974,55 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 1 076 336,49 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020. Dofinansowanie wynosi ponad 1 mln zł.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy opis projektu.