UWAGA SUSZA!

Zgodnie z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, na gminie Gołdap wystąpiło zagrożenie suszą rolniczą w uprawach zbóż jarych i ozimych.
 
Wnioski o oszacowanie szkód można pobrać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pok. nr 3 (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zakładka - co i gdzie załatwić - ochrona środowiska - ochrona przyrody - rolnictwo (wzór wniosku rolnika - zgłoszenie szkód). Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców.
 
Na podstawie złożonych wniosków Gmina Gołdap wystąpi do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o uruchomienie prac komisji powołanej do szacowania szkód.