INFORMACJA o możliwości zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

Do końca miesiąca można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ełku z zakresu prawa pracy (1 ławnik) i do Sądu Rejonowego w Olecku (2 ławników). Z uwag na to, że 30 czerwca przypada w niedzielę - termin przedłuża się do 1 lipca.

Informację o tym na jakich zasadach odbywa się zgłaszanie kandydatur, kto może zostać wybrany oraz wszelkie dokumenty do pobrania znajdą Państwo na naszej stronie internetowej

http://bip.goldap.pl/pl/1524/26295/informacja-o-mozliwosci-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow-na-kadencje-22-223.html