XI Zlot Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki w Olsztynie

12 – 13 czerwca 2019 r. odbył się XI Zlot Moderatorów 110 Dyskusyjnych Klubów Książki z województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas Zlotu miał miejsce wykład „Wziąć  sprawy  w  swoje  ręce,  czyli  o  książkach  i  czytaniu w Internecie” prowadzony przez dr hab. Bernadettę Darską. Odbyły się również dwa spotkania autorskie z Włodzimierzem Nowakiem – reportażystą oraz Joanną Bator – pisarką, laureatką Nagrody Literackiej Nike. Zostały także nagrodzone kluby, które wzięły udział w II Wojewódzkiej Dyskusji Literackiej i dyskutowały na temat książek nominowanych do Literackiej Nagrody Warmii i Mazur 2018. Dyskusyjny Klub Książki w Gołdapi działający w Bibliotece Publicznej zajął II miejsce  na najciekawszą relację ze spotkania.