OGŁOSZENIE

Wybory do Rad Powiatowych

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

28 lipca 2019 r.

 

Komisja Okręgowa Nr _42_ w GOŁDAPI

na posiedzeniu w dniu 14 czerwca  2019 r.

ustaliła następujące terminy dyżurów członków Komisji Okręgowej

dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków

Rady Powiatowej Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej,

które przyjmuje pod adresem Urząd Miejski w Gołdapi pokój nr 10 :