Rozwijamy się zawodowo po raz drugi

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi z wizytą w TVP Olsztyn i Radio Olsztyn

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 wzięła udział w programie Kuratorium Oświaty w Olsztynie „Laboratorium – mój profil”, którego celem jest pomoc uczniom w wyborze przyszłego zawodu. W maju uczniowie klas VII i VIII odbyli wizytę w TVP Olsztyn i Radio Olsztyn.

W telewizji obejrzeliśmy studio narań i reżyserkę, odważni stanęli na chwilę za kamerą, poznaliśmy zawody reżysera, dziennikarza telewizyjnego, operatora dźwięku, kamerzysty. Zaś w radio dziennikarza radiowego, operatora dźwięku i prezentera. Tych ostatnich zobaczyliśmy podczas pracy, w trakcie realizacji programu, od strony operatora. Potem dobrze bawiliśmy się w Ms Escape w pokojach z zagadkami.

Realizacja tego program była możliwa dzięki udziałowi uczniów w zadaniu pn.: „Moja zdrowa, mądra przyszłość” realizowanego oraz współfinansowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019.