Konferencja polsko - rosyjska

Konferencja pod nazwą: ,,Samorządy w drodze do ekologicznego i inteligentnego miasta (eko i smart city): rosyjskie praktyki i doświadczenia międzynarodowe odbyła się 28 maja w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi. To międzynarodowe wydarzenie już po raz siódmy zorganizowała Gmina Gołdap we współpracy z Rosyjskim Uniwersytetem Kooperacji w Kaliningradzie.  W programie znalazły się wykłady na temat administracji cyfrowej, współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu miejskim czy gospodarowania odpadami. Jednym z wątków konferencji był również temat udziału Gołdapi w światowym ruchu Cittaslow.