30. ROCZNICA CZĘŚCIOWO WOLNYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH