Trwa nabór wniosków dotyczących profilaktyki uzależnień

Przypominamy, że trwa drugi nabór wniosków na dofinansowanie pomysłów realizacji działań dotyczących profilaktyki uzależnień, tzw. „korkowe”.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi do 04.06.2019 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty (wzory wniosków, zasady) zamieszczone są pod linkiem: http://bip.goldap.pl/pl/1558/0/wnioski-i-ogloszenia.html

Programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które w dużym stopniu mogą ułatwić realizację działań  w ramach profilaktyki uzależnień  dostępne są na stronie: http://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne

W przypadku pytań można kontaktować się z pracownikiem UM w Gołdapi p. Małgorzatą Tobolską, tel. 690 966 670, email: malgorzata.tobolska@goldap.pl