ŻYCZENIA

16 MAJA
ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ

Służba w Straży Granicznej
oznacza ciągłą gotowość do działania, wymaga odwagi i siły charakteru.
Dziś, z okazji Święta Straży Granicznej, składam
serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie,
godną postawę oraz wzorową służbę na rzecz ochrony naszych granic.
Dziękuję za Wasz profesjonalizm i odpowiedzialność.
Życzę, aby służba była
niegasnącym źródłem satysfakcji i powodem do dumy.
Serdeczne życzenia składam również emerytom, rencistom
oraz pracownikom cywilnym Straży Granicznej.

Tomasz Rafał Luto
Burmistrz Gołdapi