Happening z Unią Europejską

Od lat tradycją Jedynki  jest wspólne świętowanie Dnia Unii Europejskiej. 9 maja z okazji piętnastolecia członkostwa w UE klasa Ic zorganizowała  Happening z Unią Europejską. Uczniowie zaprezentowali wystawę o UE, wspólne śpiewanie hymnu „Ody do radości” i rozdawali  ulotki zawierające informacje na temat państw członkowskich UE.