Edukacja przyrodnicza w SP5 – Dziuple i ich mieszkańcy

Na zaproszenie Małego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich pracownice Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach – Panie Alicja Harcińska oraz Żaneta Słapińska – 13 maja przybyły do naszej szkoły, aby przeprowadzić w klasach 0-III zajęcia na temat "Dziuple i ich mieszkańcy”.
Nasi najmłodsi uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, z której dowiedzieli się ciekawostek o wybranych ptakach i innych zwierzętach mieszkających w dziuplach. Po przeprowadzonym doświadczeniu dzieci stwierdziły, że dzięciołom najszybciej wykuć dziuplę w drzewach o miękkim i próchniejącym drewnie. Uczniowie otrzymali od naszych gości książeczki-kolorowanki oraz medale "Zielonego Ziemianina” przyznawane przez opiekunów MSU za działalność ekologiczną. Zajęcia zakończyły się wykonaniem w klasach grupowej pracy plastycznej podsumowującej temat spotkania.
 
Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego
Patrycja Magielnicka i Barbara Hornostaj