Uczniowie SP5 w PWiK

7 maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi udali się do PWiK na zajęcia z okazji Światowego Dnia Higieny Mycia Rąk. Na miejscu zostali bardzo serdecznie powitani przez zastępcę burmistrza p. J. Morzego oraz prezesa PWiK p. J. Dzienisa.  Dzieci wysłuchały pogadanki na temat prawidłowego sposobu mycia rąk, zwiedziły obiekt PWiK i otrzymały pamiątkowe balony i długopisy. Była to bardzo pouczająca wycieczka.