Uczniowie SP5 uczcili 15 lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

W piątek 10 maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi bardzo uroczyście uczcili 15 lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W uroczystości udział wzięli: Jacek Morzy – Zastępca Burmistrza Gołdapi, Edyta Lampard – Symko – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5, nauczyciele oraz rodzice uczniów.

Dzieci klas 0 – 3 pod opieką swoich wychowawców przedstawiły tradycje i zwyczaje wybranych państw Unii Europejskiej. Nie zabrakło zielonej Irlandii, pizzy z Włoch oraz holenderskich tulipanów, które zostały wręczone obecnym gościom oraz dyrekcji szkoły.

Wszystkie dzieci ubrały się w barwy narodowe wybranych państw.

W ten sposób podsumowano tydzień działań szkoły związanych z 15. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.