MOJA BIAŁO-CZERWONA

By biel i czerwień kojarzyła się z barwami narodowymi, w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem MOJA BIAŁO-CZERWONA.

Do konkursu przystąpiło 58 osób. Prace oceniano w dwóch kategoriach: klasy 0-III oraz IV-VIII i III gimnazjum. Komisja w składzie: Wioletta Werner-Wysocka, Martyna Fiszer, Bożena Kalinowska wyłoniła zwycięzców:

W kategorii klas 0-III

 I miejsce zajął Wojtek Oleksy kl. 0b

II  miejsce – Marysia Werra kl. 0a

III miejsce - Oskar Aneszko kl. 0c

W kategorii klas IV-VIII i  III gimnazjum:

I miejsce - Konstancja Klewecka kl. 8a

II miejsce  zajęła – Natalia Sobocińska kl. 7a

I II miejsce zajął Toni Paczkowski III gimnazjum.

Wystawę prac będzie można obejrzeć na Placu Zwycięstwa 2 maja podczas gminnych obchodów Święta Flagi.