Dzieci z SP3 w MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

Dzieci z klasy 1 a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi wyruszyły na wycieczkę do MUZEUM KULTURY LUDOWEJ w Węgorzewie. Na początku dzieci zwiedziły to muzeum .Dowiedziały się, że kultywuje ono kulturę ludową wszystkich grup etnicznych i narodowościowych, zamieszkujących współcześnie i w przeszłości Polskę północno - wschodnią. Następnie udały się na zajęcia artystyczne ,na których wykonały piękne palmy wielkanocne ,poznały zwyczaje i obrzędy związane ze świętami wielkanocnymi. Wycieczka była bardzo pouczająca

Dzieci zadowolone wróciły do szkoły.

Małgorzata Chojnowska