Przedszkolaki i ich barwy narodowe

26 kwietnia dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Gołdapi uroczyście świętowały obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wziął udział Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto. Ubrane w galowe stroje dzieci przedstawiły „Nasze barwy narodowe”. Każda grupa wiekowa prezentowała wiersze znanych pisarzy i piosenki o tematyce patriotycznej. Uroczystość rozpoczęła się recytacją wiersza „Katechizm polskiego dziecka Wł. Bełzy i śpiewem piosenki „My hymn Polski dobrze znamy”. Następnie cała społeczność przedszkolna odśpiewała pierwsza zwrotkę Hymnu Narodowego. Każda grupa wiekowa zaprezentowała wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Dzieci z grupy 5 latków zaprezentowały tańce regionalne Trojak i Krakowiak w strojach ludowych. Uroczystość ta miała na celu kształtowani miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury, tradycji oraz poznawania historii o własnym narodzie

Obchody tego święta miały na celu kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie polskich symboli narodowych wśród najmłodszych oraz najbliższego otoczenia. Tego dnia dopisała pogoda i dzieci próbowały otoczyć biało czerwoną flagą budynek przedszkola.

Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, mieszkają w Polsce, mówią po polsku, a Polska to ich Ojczyzna. Wiek przedszkolny to najlepszy czas na uświadomienie dzieciom znaczenia symboli narodowych oraz zaszczepienie ducha patriotyzmu.

Koordynator Beata Rojek