Informacja dotycząca zorganizowania zgromadzenia publicznego

Zgodnie z informacją nadesłaną w dniu 05.04.2019r. przez osobę fizyczną o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, Organ Gminy na podstawie art. 22 ust.5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku na Placu Zwycięstwa w Gołdapi zorganizowane zostanie zgromadzenie publiczne.

Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 11.00 w pobliżu zegara słonecznego i potrwa około 2 godzin.

 

                                                                            Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

                                                                                                 Mariusz Mossakowski

                                                                          Urząd Miejski w Gołdapi

                                                                              Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

                                                                                             tel. 606 942 899; 87 615 60 60