Spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków na rozwój aktywności społecznej

Zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych aktywnych mieszkańców na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące mikrograntów FIO Warmia Mazury Lokalnie III, które odbędzie się 18 marca 2019 roku o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14.


Celem projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich w życie publiczne i działania poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.
Można pozyskać od 2.000 zł do 5.000 zł na działania w swoich miejscowościach.
Więcej na stronie www.stopa.org.pl oraz http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index13.php…
Prosimy o zgłaszanie mailowe na pawelwilk8@o2.pl

Zapraszamy!
Urząd Miejski Gołdapi oraz Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa