ZEBRANIE SOŁECKIE

14 marca o godz. 18:00 odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Jany na kadencję 2018-2023. Szczegóły na temat zebrania znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej obwieszczeniu Burmistrza Gołdapi.