GROMADA ZUCHOWA STRAŻNICY USMIECHU

W Szkole Podstawowej w Grabowie od listopada 2018r. działa gromada zuchowa „Strażnicy Uśmiechu”. Zrzesza dziewczęta i chłopców w wieku 7-10 lat (uczniów klas I-III). Gromadą zuchową kieruje i odpowiada za jej pracę– drużynowa Magdalena Maja Zaniewska. Podstawowymi formami pracy są: zabawa tematyczna, zwiad zuchowy, gawęda, piosenka, pląs, zuchowe zwyczaje, obrzędy i tajemnice, majsterka, zuchowy teatr, pożyteczne prace, gry i ćwiczenia. Gromada przez umożliwianie zuchom zdobywania sprawności i gwiazdek, tworzy warunki do rozwoju psychofizycznego dzieci oraz przygotowuje je do dalszej działalności w drużynie harcerskiej. Zbiórki odbywają się systematycznie w poniedziałki w godz.13.30 do 15.15 .