ZEBRANIA SOŁECKIE

Zapraszamy do zapoznania się z terminami zebrań wiejskich organizowanych w celu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej na kadencję 2018-2023:
Sołectwo Bitkowo- 19 lutego, godz. 17:00
Sołectwo Kowalki- 18 lutego, godz. 17:00
Szczegóły na temat zebrań znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej obwieszczeniach Burmistrza Gołdapi.