Kierunek Gołdap- piątek

Podczas piątkowego wieczoru wystąpili młodzi zdolni Michał Sołtan i Rafał Dubicki oraz klimatyczne RAZ DWA TRZY.
Fot. JJJ