J@ w internecie

GMINA GOŁDAP REALIZUJE PROJEKT „JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY
W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH”.
Celem projektu jest wykształcenie w uczestnikach projektu podstawowych kompetencji cyfrowych, zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych w sposób bezpieczny i legalny, przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób ciągły tzn. przez cały okres planowanych szkoleń tj. do 30 czerwca 2019 r. Więcej informacji znajdą Państwo w informacji powyżej oraz na stronie internetowej
http://www.goldap.pl/pl/1606/0/j-.html